BIBLOS

Consultar preu
000304
LATERALS: Laterals formats per dos tipus de perfils d'alumini d'extrusió pintats amb epoxi alumini (RAL 7042) o epoxi blanc (RAL 9003), units mitjançant esquadres metàl·liques. Aquests laterals poden anar buits, amb tauler de melamina de 10 mm de gruix o amb metacrilat de 5 mm de gruix. El perfil d'alumini vertical està disponible en 4 alçades, i hi ha dos tipus de laterals (terminal o intermig). El lateral terminal va mecanitzat i roscat per una de les cares de 128 mm per a la col·locació de prestatges o accessoris. El lateral intermig va mecanitzat i roscat per les dues cares de la mateixa manera. El perfil horitzontal està disponible per a un únic fons i permet la unió dels perfils verticals mitjançant esquadres metàl·liques. Laterals acabats a la part superior mitjançant taps plàstics de color gris clar. Laterals proveïts de nivelladors cromats que permeten la regulació en alçada fins a 15 mm. Opcionalment poden anar amb tues amb fre o sense fre. ESTANTS I ESTABILITZADORS: Prestatges rectes metàl·lics amb topall, estnats inclinats o revisters, prestatge doble per a CD's i llibres petits, fabricats en xapa d'1 mm i pintats en epoxi alumini (RAL 7042) o epoxi blanc (RAL 9003). Disponibles en tres mides: 60, 80, o 100 cm. Estabilitzadors metàl·lics fabricats en xapa d'1 mm pintats en epoxi alumini (RAL 7042) o epoxi blanc (RAL 9003). Prestatges de fusta fabricats en aglomerat bilaminat de 25 mm de gruix i cantejat pels 4 costats. TAULES ADAPTABLES A PRESTATGES: Taules fabricades en aglomerat bilaminat de 25 mm de gruix. Adaptables a la prestatgeria mitjançant dues esquadres metàl·liques ancorades al perfil vertical. El sobre informàtic es pot adaptar a qualsevol alçada de la prestatgeria. La resta de taules tenen alçada 73 cm i van proveïdes d'anivelladors. L'acabat dels elements metàl·lics són en epoxi alumini o epoxi blanc. ACCESSORIS: Possibilitat d'incorporar penjador a qualsevol alçada de la prestatgeria. Suport CPU ajustable a qualsevol alçada. Recolzaments o separadors metàl·lics per als prestatges de fusta, metàl·lics o prestatges dobles CD's. Incorpora senyalitzadors verticals o horitzontals (sense retolació) adaptables a qualsevol alçada de la prestatgeria. Ferramenta d'ancoratge a paret i unió de prestatgeries per realitzar mòduls dobles. Possibilitat d'incorporar il·luminació a la part superior de cada mòdul de prestatgeries amb lluminària de doble tub fluorescent. Opcionalment es poden incorporar creus estabilitzadores a cada mòdul de prestatgeria per assegurar l'estabilitat del conjunt. Armaris penjats fabricats en aglomerat bilaminat de 19 mm de gruix (sostre de 25MM) adaptables a qualsevol alçada de la prestatgeria. Proveïts de portes batents sense pany.
Comprar ara
Comentaris